Borganäskronan, Borlänges egna ljusstake

OBS!!!! Beställningsvara!! Maila mig om ni är intresserad av att få en numrerad krona. ca 50 cm hög bordsmodell som också kan hängas upp som ljuskrona.

"Under medeltiden, från omkring 1390, låg fogdefästet Borganäs på en udde i älven, strax sydost om Gammelgården, i Stora Tuna socken - nuvarande Borlänge kommun. Borgen plundrades och brändes av frihets-kämpen Engelbrekt på midsommardagen 1434. Platsen grävdes till delar ut av hembygds-föreningens grundare, bruksläkaren Karl Edvard Hällsjö, 1922. Föremålen som påträffades då ingår nu i hembygdsföreningens samlingar. Bland föremålen finns delar av en ljuskrona/ljusstake av smidesjärn, utställd i Fornkammaren på Gammelgården."

 En nytillverkad tolkning av ljusstaken har på föreningens önskan tagits fram av smeden Carina Nolåkers 2022.

Läs mer på: 

Bondeplågarens borg. Om och kring undersökningen av fogdefästet Borganäs.

av Mats Mogren och Kennet Svensson. 

Riksantikvarieämbetet/UV, Stockholm 1988.

3 295,00 kr